Vyrobená ZTS Martin, závod 11 Hliník nad Hronom.

Rok výroby 1989, výrobné číslo 2, hmotnosť lokomotívy 14t, max. ťažná sila 38 kN, maximálna rýchlosť 18 km/h, výkon motora 74 kW.

Vozidlo bolo darované Holdingom ZVS v Dubnici nad Váhom a súčasným vlastníkom lokomotívy je TREŽ, n.o. Súčasne s lokomotívou DH 100 nám bol darovaný aj plošinový vozeň uspôsobený na prepravu munície, ktorá sa vyrábala vo veľkom v časoch, kedy úzkorozchodná železnička fungovala ako vnútro podniková doprava v ZVS. V súčasnej dobe už nie je v bývalej ZVS Dubnica nad Váhom trať, zostalo len úzkorozchodné depo bez koľají a táto lokomotíva zostala v takomto stave zachovaná. Bude ju však potrebné opraviť, nakoľko má prasknutý blok motora a chýbajú komponenty hydrostatických prevodníkov, rôzne potrubia, hadice a pod.

Foto: Jaroslav Filo

Go to top