Termíny príležitostných jázd: 06.01., 03.02., 01.04., 05.05., 02.06., 08.09. a 01.12.2018.
Cestovný poriadok je zverejnený v pozvánkach na jednotlivé akcie a na plagátoch podujatia.

  


LETNÝ CESTOVNÝ PORIADOK
PREMÁVA CEZ VÍKENDY A SVIATKY OD 16. JÚNA DO 2. SEPTEMBRA 2018
10:00
10:02
10:06
10:09
10:12
10:15
10:18
14:00
14:02
14:06
14:09
14:12
14:15
14:18
16:00
16:02
16:06
16:09
16:12
16:15
16:18
18:00
18:02
18:06
18:09
18:12
18:15
18:18
TRENČIANSKA TEPLÁ
Trenčianska Teplá obec
Trenčianska Teplá zastávka
Kaňová 
Trenčianske Teplice sídlisko
Trenčianske Teplice zastávka
TRENČIANSKE TEPLICE
11:18
11:16
11:12
11:09
11:06
11:03
11:00
15:18
15:16
15:12
15:09
15:06
15:03
15:00
17:18
17:16
17:12
17:09
17:06
17:03
17:00
19:48
19:46
19:42
19:39
19:36
19:33
19:30
zastávka na znamenie
premáva aj 5. júla a 29. augusta 2018

   


JEDNOSMERNÉ CESTOVNÉ
DRUH LÍSTKA PRÍLEŽITOSTNÉ JAZDY LETNÁ VÍKENDOVÁ PREVÁDZKA
Základný
1,00 € 0,70 €
Deti od 6 do 15 rokov
Študenti do 26 rokov
Občania s ŤZP, ŤZP-S
Dôchodcovia nad 62 rokov
0,50 € 0,40 €
Deti do 6 rokov
zdarma 0,10 €
Rodinná zľava
- 2 dospelí = 2 deti zdarma
Na akcii "MDD s električkou" cestujú deti do 15 rokov zdarma.
Na akcii "Mikulášska električka" cestujú deti do 15 rokov za jednotné cestovné 1,00 € (cena balíčka).
Cestovné lístky sa predávajú u personálu TREŽ (v električke, alebo autobuse).
Zľavy a výhody iných dopravcov na TREŽ (v električke, alebo autobuse) neplatia.

PREPRAVNÝ PORIADOK TREŽ, N.O.

  

PRÍPOJE NA ELEKTRIČKU V ŽST TRENČIANSKA TEPLÁ V ROKU 2018
súhrnne na príležitosné jazdy a letnú víkendovú prevádzku
PRÍCHODY VLAKOV ZO SMERU
KOŠICE / ŽILINA R
Os
08:25, 12:25, 14:25, 15:31a, 16:25, 17:28a
08:20, 12:20, 14:20, 16:20
BRATISLAVA R
Os
09:32, 11:32, 13:32, 15:32, 17:32
09:39, 11:39, 13:39, 15:39, 17:39
NITRA Ex 08:13, 14:17c
PRAHA Ex 13:34d
HORNÉ SRNIE Os 08:11, 12:18, 14:18, 16:25a
LEDNICKÉ ROVNE MOs DOPLNÍME
ODCHODY VLAKOV SMER
ŽILINA / KOŠICE R
Os
11:34, 15:34, 17:34, 19:34, 20:33a, 21:34
11:40, 15:40, 17:40, 19:40
BRATISLAVA R
Os
12:27, 14:27, 15:33a, 16:27, 17:30b, 18:27, 20:27
12:21, 14:21, 16:21, 18:21, 20:21
NITRA Ex
13:35d, 19:35
PRAHA Ex 14:22c
HORNÉ SRNIE Os 11:46, 15:46, 17:37a⇒, 18:46
LEDNICKÉ ROVNE MOs DOPLNÍME
Vysvetlivky:
a - de iba 17., 24.06. a 02.09.2018
b - ide v nedeľu okrem 01.04.2018

c - nejde 01.04.2018
d - nejde 06.07.2018
- z Horného Srnia pokračuje na Vlárský průsmyk
Dopravu na trati Praha - Trenčín - Nitra zabezpečuje Arriva Service s. r. o. .
MOs na Lednické Rovne je v réžii Spoločnosti Považskej dráhy Žilina.

Poznámka:
Tabuľka obsahuje iba najbližšie prípoje na električku.
Poznámky k jednotlivým odchodom vlaku zohľadňujú termíny jázd našej železničky.