CESTOVNÝ PORIADOK platný 6. mája 2017
14:00
14:02
14:06
14:09
14:12
14:15
14:18
16:00
16:02
16:06
16:09
16:12
16:15
16:18
17:30
17:32
17:36
17:39
17:42
17:45
17:48
18:30
18:32
18:36
18:39
18:42
18:45
18:48
TRENČIANSKA TEPLÁ
Trenčianska Teplá obec
Trenčianska Teplá zastávka
Kaňová 
 Trenčianske Teplice sídlisko
Trenčianske Teplice zastávka
TRENČIANSKE TEPLICE
14:48
14:46
14:42
14:39
14:36
14:33
14:30
17:03
17:01
16:57
16:54
16:51
16:48
16:45
17:18
18:16
18:12
18:09
18:06
18:03
18:00
19:18
19:16
19:12
19:09
19:06
19:03
19:00
zastávka na znamenie

  


CESTOVNÝ PORIADOK LETNEJ VÍKENDOVEJ PREMÁVKY (17.06 - 02.09.2017)
10:00
10:02
10:06
10:09
10:12
10:15
10:18
14:00
14:02
14:06
14:09
14:12
14:15
14:18
16:00
16:02
16:06
16:09
16:12
16:15
16:18
18:00
18:02
18:06
18:09
18:12
18:15
18:18
TRENČIANSKA TEPLÁ
Trenčianska Teplá obec
Trenčianska Teplá zastávka
Kaňová
Trenčianske Teplice sídlisko
Trenčianske Teplice zastávka
TRENČIANSKE TEPLICE
11:18
11:16
11:12
11:09
11:06
11:03
11:00
15:18
15:16
15:12
15:09
15:06
15:03
15:00
17:18
17:16
17:12
17:09
17:06
17:03
17:00
19:48
19:46
19:42
19:39
19:36
19:33
19:30
zastávka na znamenie

   


JEDNOSMERNÉ CESTOVNÉ
DRUH LÍSTKA PRÍLEŽITOSTNÉ JAZDY LETNÁ VÍKENDOVÁ PREMÁVKA
Základný
1,00 € 0,50 €
Deti od 6 do 15 rokov
Študenti do 26 rokov
Občania s ŤZP, ŤZP-S
Občania nad 62 rokov
0,50 € 0,20 €
Deti do 6 rokov
zdarma zdarma
Rodinná zľava
- 2 dospelí = 2 deti zdarma
Na akcii "MDD s električkou" cestujú deti do 15 rokov zdarma.
Na akcii "Mikulášska električka" cestujú deti do 15 rokov za jednotné cestovné 1,00 €.
Cestovné lístky sa predávajú u personálu v električke.
Zľavy a výhody iných dopravcov v električke neplatia.

PREPRAVNÝ PORIADOK TREŽ, N.O.

  


PRÍPOJE NA ELEKTRIČKU V ŽST TRENČIANSKA TEPLÁ V ROKU 2017
PRÍCHODY VLAKOV ZO SMERU
KOŠICE / ŽILINA R
Os
08:25, 12:25, 14:25, 15:25 (7a), 16:25, 17:31 (7a)
08:18, 12:18, 14:18, 16:18
BRATISLAVA R
Os
09:31, 11:31, 13:31, 15:31, 17:31
09:40, 11:40, 13:40, 15:40, 17:40
NITRA Ex 08:16 (b), 14:24 (b)
HORNÉ SRNIE Os 08:11, 12:11, 14:16, 16:25 (7c)
PRAHA Ex 13:32 (b)
LEDNICKÉ ROVNE MOs na Anenskú púť
ODCHODY VLAKOV SMER
ŽILINA / KOŠICE R
Os
11:33, 15:33, 17:33, 19:33, 20:34 (7a), 21:33
11:41, 15:41, 17:41, 19:41
BRATISLAVA R
Os
12:27, 14:27, 15:27 (7a), 16:27, 17:33 (7a), 18:27, 20:27
12:19, 14:19, 16:19, 18:19, 20:19
NITRA Ex 13:34 (bd), 19:34 (b)
HORNÉ SRNIE Os 11:47, 15:47, 17:37 (7⇒), 18:47
PRAHA Ex 14:25 (b)
LEDNICKÉ ROVNE MOs na Anenskú púť
Vysvetlivky:
(6)
- ide v sobotu

(7) - ide v nedeľu
a - nejde 16.04.

b - prípoj na električku od apríla
c - ide iba 18. a 25.06. a 03.09.

d - v (7) ide po Trenčín
- pokračuje na Vlárský průsmyk, ide iba 18. a 25.06. a 03.09.
Dopravu na trati Praha - Trenčín - Nitra zabezpečuje Arriva Service s. r. o. .
NOs na Lednické Rovne je v réžii Spoločnosti Považskej dráhy Žilina.

Poznámka:
Tabuľka obsahuje iba najbližšie prípoje na električku.
Poznámky k jednotlivým odchodom vlaku zohľadňujú termíny jázd našej železničky.

ODCHODY VLAKOV ZO ŽST TRENČIANSKA TEPLÁ ONLINE

 

Go to top