Termíny príležitostných jázd: 06.01., 01.02., 12.04., 01. a 16.05., 13.06. a 28.11.2020.
Cestovný poriadok je zverejnený v pozvánkach na jednotlivé akcie a na plagátoch podujatia.

  


LETNÝ CESTOVNÝ PORIADOK
PREMÁVA CEZ VÍKENDY A SVIATKY OD 27. JÚNA DO 27. SEPTEMBRA 2020
10:25
10:27
10:31
10:37
10:37
10:40
10:43
14:00
14:02
14:06
14:09
14:12
14:15
14:18
16:00
16:02
16:06
16:09
16:12
16:15
16:18
18:25
18:27
18:31
18:34
18:37
18:40
18:43TRENČIANSKA TEPLÁ
Trenčianska Teplá obec
Trenčianska Teplá zastávka
Kaňová 
Trenčianske Teplice sídlisko
Trenčianske Teplice zastávka
TRENČIANSKE TEPLICE11:33
11:31
11:27
11:24
11:21
11:18
11:15
15:08
15:06
15:02
14:59
14:56
14:53
14:50
17:18
17:16
17:12
17:09
17:06
17:03
17:00
19:33
19:31
19:27
19:24
19:21
19:18
19:15
zastávka na znamenie
premáva v sobotu a nedeľu a 5. júla, 29. augusta a 15. septembra 2020

   


JEDNOSMERNÉ CESTOVNÉ
DRUH LÍSTKA PRÍLEŽITOSTNÉ JAZDY LETNÁ PREVÁDZKA
Základný
1,00 € 0,70 €
Deti od 6 do 15 rokov
Študenti do 26 rokov
Občania s ŤZP, ŤZP-S
Dôchodcovia nad 62 rokov
0,50 € 0,40 €
Deti do 6 rokov
zdarma 0,10 €
Rodinná zľava
- 2 dospelí = 2 deti zdarma
Na akcii "MDD s električkou" cestujú deti do 15 rokov zdarma.
Na akcii "Mikulášska električka" cestujú deti do 15 rokov za jednotné cestovné 1,00 € (cena balíčka).
Cestovné lístky sa predávajú u personálu TREŽ (v električke, alebo autobuse).
Zľavy a výhody iných dopravcov na TREŽ (v električke, alebo autobuse) neplatia.

PREPRAVNÝ PORIADOK TREŽ, N.O.

  

PRÍPOJE NA ELEKTRIČKU V ŽST TRENČIANSKA TEPLÁ V ROKU 2019
súhrnne na príležitosné jazdy a letnú víkendovú prevádzku
PRÍCHODY VLAKOV ZO SMERU
KOŠICE / ŽILINA R
Os
08:16, 12:16, 14:16, 15:16b, 16:16
08:09, 12:09, 14:09, 16:09
BRATISLAVA R
Os
09:41, 11:41, 13:41, 15:41, 17:41
09:47, 11:47, 13:47, 15:47, 17:47
NITRA Ex 08:13, 14:19d
PRAHA Ex 13:34e
HORNÉ SRNIE Os 08:09, 12:16, 14:16, 16:35a
LEDNICKÉ ROVNE MOs DOPLNÍME
ODCHODY VLAKOV SMER
ŽILINA / KOŠICE R
Os
11:43, 15:43, 17:43, 19:43, 20:45a, 21:43
11:49, 15:49, 17:49, 19:49
BRATISLAVA R
Os
12:18, 14:18, 15:18b, 16:18, 18:04c, 18:18, 20:18
12:11, 14:11, 16:11, 18:11, 20:11
NITRA Ex
13:36e, 19:04
PRAHA Ex 14:20d
HORNÉ SRNIE Os 11:52, 15:52, 17:33a⇒, 18:51
LEDNICKÉ ROVNE MOs DOPLNÍME
Vysvetlivky:
a - ide 09. a 23.06. a 01.09.2019
b
 - ide v nedeľu a 06.07.2019
c - ide v nedeľu okrem 21.04.2018

d - nejde 21.04.2018
e - do 08.06.2019 ide v sobotu, od 09.06.2019 ide v sobotu a v nedeľu
- z Horného Srnia pokračuje na Vlárský průsmyk
Dopravu na trati Praha - Trenčín - Nitra zabezpečuje Arriva Service s. r. o. .
MOs na Lednické Rovne je v réžii Spoločnosti Považskej dráhy Žilina.

Poznámka:
Tabuľka obsahuje iba najbližšie prípoje na električku.
Poznámky k jednotlivým odchodom vlaku zohľadňujú termíny jázd našej železničky.