Začal sa rok 2016 a to je čas na malé hodnotenie uplynulého roku v našej neziskovej organizácii. V nasledujúcom článku Vám priblížime koľko cestujúcich sme v roku 2015 prepravili do Trenčianskych Teplíc a nevynecháme ani ďalšie aktivity našej organizácie.

 

• Jazdy električiek do Trenčianskych Teplíc:

V uplynulom roku sme pre našich pravidelných i nových návštevníkov zrealizovali 9 tematických príležitostných jázd električiek do Trenčianskych Teplíc. Začiatok roka sa už tradične niesol v znamení trojkráľových jázd, no nezabudli sme ani na fašiangy, Medzinárodný deň žien, sviatok svätého Floriána, Medzinárodný deň detí, 200. výročie narodenia Ľudovíta Štúra, či sviatok svätého Mikuláša. Koncom júna sme oslávili 106. výročie našej železničky a 660. výročie obce Trenčianska Teplá a v polovici septembra sme zase zrealizovali 1. ročník súťaže vo varení gulášu.

 

Počet prepravených osôb na príležitostných jazdách

Obyčajné cestovné    (celé)

3 314 osôb

Zľavnené cestovné    (deti od 6 do 15 rokov a ZŤP)

1 393 osôb

Evidenčné cestovné  (deti od 0 do 6 rokov)

2 093 osôb

VIP cestovný lístok

23 osôb

Celkom vydaných cestovných lístkov

6 823 osôb

 

Vďaka finančnej podpore Trenčianskeho samosprávneho kraja sme počas letných prázdnin zrealizovali sezónne jazdy električiek. Na letnú premávku sme nasadili električku 411.901-2 s reklamou na Trenčiansky samosprávny kraj, ktorej cestovný poriadok bol zosúladený s príchodmi a odchodmi vlakov do / z Trenčianskej Teplej. Od 3. do 16. júla premávala električka 3x denne od piatka do nedele. Od 16. júla až do konca letnej premávky 30. augusta 2015 sme jazdili podľa nového cestovného poriadku. V piatok bol vykonaný iba večerný odchod do / z Trenčianskych Teplíc, no cez víkend sme premávku rozšírili až na 4 spoje.

 

Víkendová prázdninová letná prevádzka ( júl, august )

 

Júl do 16.7.2015

Júl od 16.7.2015

August 2015

Obyčajné cestovné    (celé)

186 osôb

455 osôb

1 167 osôb

Zľavnené cestovné    (deti od 6 do 15 rokov a ZŤP)

165 osôb

261 osôb

  741 osôb

Evidenčné cestovné  (deti od 0 do 6 rokov)

  92 osôb

236 osôb

  618 osôb

VIP cestovný lístok

    0 osôb

  18 osôb

    73 osôb

 

443 osôb

970 osôb

2 599 osôb

Celkový počet osôb v mesiaci

          1 413 osôb

2 599 osôb

Celkový počet osôb za letnú prevádzku

4 012 osôb

 

Sumár za rok 2015

Obyčajné cestovné    (celé)

5 122 osôb

Zľavnené cestovné    (deti od 6 do 15 rokov a.ZŤP)

2 560 osôb

Evidenčné cestovné  (deti od 0 do 6 rokov)

3 039 osôb

VIP cestovný lístok.

114 osôb

Celkom vydaných cestovných lístkov

10 835 osôb

 

Na príležitostných jazdách bolo odvezených celkovo 54 vlakov a na letnej prázdninovej víkendovej prevádzke 162 vlakov, čo je spolu 216 vlakov a odjazdených 1 296 km. Obsadenie jedného vlaku bolo v priemere 50 cestujúcich.

Samozrejme, že našich podujatí sa zúčastnilo aj množstvo záujemcov o sprievodný program prebiehajúci v električkovom depe, alebo na železničnej stanici v Trenčianskych Tepliciach. Títo účastníci, ale v našej štatistike nefigurujú. Počas sprievodných podujatí k nám so svojou historickou technikou zavítali dobrovoľní i profesionálni hasiči, no nechýbali ani Velorexy, historické automobily a motocykle, historické i súčasné nákladné automobily Tatra i Praga a ťahače kamiónov.

Okrem nostalgických jázd pre verejnosť sme vykonali aj 6 jázd na objednávku - škôlkári, školské výlety, Deň zdravia, návšteva zo Salzburgu a 2 svadby.

 

• Novinky vo vozovom parku i oprava električiek:

Vo februári sme našu zbierku vozidiel rozšírili o autobus Karosa B 732.1654 #101, ktorý pôvodne jazdil na linkách MHD v Žiline. Pred vykonaním STK sme na ňom vykonali len drobné opravy. Od septembra slúžil autobus ako pomocná doprava - náhrada za električku 411.902-0, ktorá sa v tomto období podrobuje náročnej a nevyhnutnej oprave. V budúcnosti tento autobus obdrží reklamu na našu železničku. Okrem toho nám do depa pribudol aj vodný žeriav a obrábacie stroje.

V prvej polovici roku sme v súvislosti s letnou premávkou do Trenčianskych Teplíc vykonali opravu električky 411.901-2 (oprave karosérie i žľabov, nový modro-biely náter, obdržanie reklamy na Trenčiansky samosprávny kraj) a v súvislosti s STK aj 2 tlakové skúšky.

 

• Novinky v depe električiek:

V priebehu roka sme pokračovali aj v budovaní nášho malého dopravného múzea. Okrem výmeny brány nám pribudli aj bannery s reklamou na Trenčiansky samosprávny kraj a vitríny od Miestnej akčnej skupiny Teplička. Okrem vynovenej expozície sme naše múzeum v druhej polovici roka rozšírili o novú miestnosť s expozíciou železničných i cestných modelov, dobových uniforiem, či starých cestovných lístkov.

 

Poslednou no nemenej významnou novinkou bolo spustenie webstránky www.trezka.sk v závere roka 2015, ktorému predchádzalo vytvorenie facebookovej stránky TREŽ, n.o.. Okrem pozvánok a reportáži z našich akcií na novom webe nájdete aj históriu úzkorozchodnej trate do Trenčianskych Teplíc, informácie o električkovom depe, zastávkový cestovný poriadok, či informácie o našej neziskovej organizácii a možnosti prenájmu električiek rady 411. V budúcnosti ju doplníme o popisy našich vozidiel a chýbať nebudú ani informácie o zachovaných vozidlách pôvodne jazdiacich na našej železničke.

 

Taký bol rok 2015 v neziskovej organizácii Trenčianska elektrická železnica. Všetkým našim partnerom, pravidelným i novým návštevníkom prajeme úspešný a požehnaný rok 2016 a tešíme sa na Vás už túto stredu 6. januára 2016 na trojkráľových jazdách.

Go to top