Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2 % (3 %) zaplatenej dane (stiahnuť)
Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti (stiahnuť)

 

 

Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti (zamestnanci) spolu s Vyhlásením o poukázaní sumy do výšky 2 % (3 %) zaplatenej dane je potrebné doručiť príslušnému daňovému úradu podľa Tvojho bydliska do 30. 4. 2020.